นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนลงทะเบียนเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
หากท่านต้องการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ข้อมูลที่เราจะเก็บไว้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเกิด และเพศเป็นต้น ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยออกไป ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

2.Cookies
เว็บไซต์เราอาจจะใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำมาพัฒนาให้เว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับผู้ใช้บริการแต่ละท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของท่านท่านสามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ cookies ได้

3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิกซึ่งบริษัทฯ อาจส่งอีเมลถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

4. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
เราตระหนักดีว่าลูกค้าไว้วางใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน