ยินดีด้วย คุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว!

คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ดังนี้

  • ใน Smartphone เมนู “พันธมิตร” จะซ่อนอยู่ในปุ่ม “MENU ” ้ด้านบนสุด
  • ใน Computer คลิกที่เมนู “พันธมิตร” ที่แถบเมนูบนสุดด้านซ้ายมือ

การใช้งานระบบเบื้องต้น

  1. ทำการเข้าสู่ระบบ แล้วจะพบกับหน้าจอตามรูปด้านล่าง ซึ่งคุณจะสามารถดูสถิติต่างๆ ได้จากหน้านี้
  2. ในการโปรโมท ให้ Copy ลิงค์สำหรับโปรโมท ไปโพสต์ใน Social หรือช่องทางต่างๆ ของคุณ
  3. หากต้องการให้เพื่อนสมัครต่อ ให้ Copy ลิงค์สำหรับแนะนำให้เพื่อนสมัคร หากเกิดยอดสั่งซื้อจากเพื่อน คุณจะได้ค่า Commission ด้วย